Work and Travel programına aşağıdaki özelliklere sahip adaylar başvurabilir.
  • 18 – 29 yaş arasında olmak
  • Üniversite öğrencisi olmak (2 yıllık önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora)
  • En az orta seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
  • Not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak
Açıköğretim fakültesi öğrencileri başvuramaz.

Özel Şartlar

  • Farklı bir kültüre, yaşam şartlarına uyum sağlayabilecek ve kendi ayakları üzerinde durabilecek kabiliyete sahip olan
  • İşçi-işveren ilişkilerinin gereğini yerine getirmek, iş disiplinine uymak, sorumluluk ve görevlerinin farkında olan
  • Öz güveni yüksek, ailesinden uzakta yaşayabilecek, işte ve hayatta karşılaşabilecek ufak problemlerin üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip adaylar katılabilir.