SAT özellikle ABD' de lisans düzeyinde eğitim almak isteyen öğrencilerin bir çok üniversiteye başvurmak için ihtiyaç duyduğu bir sınavdır. Yılda 2 milyondan fazla öğrencinin katıldığı SAT sınavı okuma, matematik ve yazma bölümlerinden oluşur.

SAT (Scholastic Aptitute Test) sınavı hakkında bilgiler

Okuma Bölümü, iki 25 dakikalık ve bir 20 dakikalık bölümden oluşmakta, toplam 70 dk. sürmektedir. Puanlama 200-800 arasında olacaktır. Okuduğunuzu anlama, cümleleri tamamlayabilme yeteneğinizi ölçen bu bölüm iki tip çoktan seçmeli soru kısmından oluşur.sat hazırlık
  • Cümle Tamamlama: Kelime bilginizi ölçmeyi ve cümle yapısını anlamayı ölçer. (19 soru)
  • Parça Okuma: Çeşitli konular baz alınarak hazırlanmış 100-850 kelimelik parçaları okumada, öğrencinin anlayabilme kapasitesini, muhakeme gücünü, dikkatini ve sözcüklere bağlı olarak kavramasını ölçer. (48 soru)
Matematik Bölümü, iki 25 dakikalık ve bir 20 dakikalık bölümden oluşmakta, toplam 70 dk. sürmektedir. Puanlama 200-800 arasında olmaktadır. Problem çözmede matematiksel düşünme tarzınızı ölçmek amaçlanmıştır. İleri düzeyde matematik konularını da içeren bu bölüm; çoktan seçmeli 44 soru ve 10 tane cevabı olmayan, öğrencinin çözümünü yapacağı ve cevabını özel alana yazacağı sorudan oluşur.

Yazma Bölümü, iki 25 dakikalık ve bir 10 dakikalık bölümden oluşmakta, toplam 60 dk. sürmektedir. Puanlama 200-800 arasında olmaktadır. 35 dakikalık çoktan seçmeli bölüm ve 25 dakikalık kompozisyon yazma bölümü vardır.

35 dakikalık çoktan seçmeli bölüm kendi içinde 3 kısma ayrılır.
  • Cümle Geliştirme (25 soru)
  • Cümledeki hataları bulma (18 soru)
  • Paragraf geliştirme (6 soru)
- Sınav Hazırlık Kursları fiyatlarını görmek için tıklayınız.